חייגו אלינו: 077-6049304

קבלן בניין

אף מבנה לא נבנה ביום אחד, זה ברור. על אותו עיקרון, ברור שמדובר במגוון רחב של פעולות, אשר צריכות להתבצע על ידי יותר מאשר איש מקצוע אחד. ובכל זאת, יש בנמצא גורם אחד שיכול לעמוד בראש התהליך ולהבטיח כי הוא ייעשה בצורה הבטוחה, היעילה והמקצועית ביותר האפשרית. ובעל המקצוע הזה עונה לשם קבלן בניין.

קווים לדמותו של קבלן הבניין

קבלן בניין, ברמת ההגדרה, אמון על ביצוע עבודת הבנייה וההקמה של המבנים, כמו גם עבודות תשתית שונות הנוגעות למבנה. הקבלן נועד לחלוש על כל היבטי התהליך ולהבטיח שהכול ייעשה על פי הספר, בהתאם לתוכנית הספציפיות של המבנה. היבט משמעותי של כך הוא הפיקוח והבקרה על אנשי המקצוע המבצעים את המלאכה בפועל, אשר התיאום ביניהם צריך להיות מופתי – לו מכיוון שלא פעם, עבודתו של בעל מקצוע אחד תלויה בזו של האחר. ואגב, למען הסר ספק יש לציין שסוגי קבלנים אחרים נכנסים למשוואה בכל מקרה כמעט, לרבות קבלן גבס, קבלן שלד, קבלן אינסטלציה או קבלן חשמל.
יש לתת את הדעת על כך שקבלן הבנייה הוא זה שמלווה בפועל את לקוחותיה לכל אורך הדרך, כך שהוא הכתובת אליה יש לפנות בכל שאלה או בקשה. הקבלן, בהקשר הזה, מחזיק באחריות לכל פעולה המרכיבה את התמונה, כפי שמוגדר בחוזה העבודה. באם מתגלים ליקויי בנייה שונים, הוא לרוב ה”אשם” העיקרי. מנגד, הצלחת הפרוייקט על הצד הטוב ביותר יכולה בוודאי להתווסף לרזומה המקצועי שלו.

המפתח: בחירת קבלן מנוסה

קבלן בניין, בין אם כזה הנבחר על ידי היזם ובין אם כזה המערב את האדם הפרטי, צריך להיבחר לאחר מאמצים ראויים. כצעד ראשון, יש לוודא שהקבלן אכן מחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים לפעילות בשדה המשחק האמור. בהמשך לכך, חשוב לתת את הדעת על הניסיון המקצועי שלו, הן מבחינת סוג הפרוייקטים שהיה אחראי עליהם והן בכל הנוגע לסדר הגודל שלהם. קבלן מקצועי באמת יוכל להפנות את הלקוחות שלו ללא מעט פרויקטים מוצלחים, בהקשר הזה.
חשוב להעלות את כל ההיבטים הקשורים לעבודת הקבלן, כמו גם אנשי המקצוע האחרים, על הכתב, ולהגדיר לוח זמנים הגיוני. יש לוודא שהקבלן זמין למשך תקופת הבנייה, שלרוב היא ממושכת במיוחד.